KWALITEIT

KWALITEIT

In onze praktijk staat kwaliteit in alles voorop. Kwaliteit is altijd in beweging, want we willen altijd beter.

Binnen de praktijk werken we aan de hand van vastliggende protocollen en procedures. Door middel van onder meer vakliteratuur, bij- en nascholing, intercollegiaal overleg, studiegroepen, themaprojecten en klinische avonden werken onze behandelaars voortdurend aan hun deskundigheid. De tandartsen zijn aangesloten bij de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) en de KRT (Kwaliteitsregister Tandartsen). Onze mondhygiënisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) en de KRM (Kwaliteitsregister Mondhygiënisten). Op deze manier zorgen we ervoor dat u altijd op basis van de beste kennis en techniek wordt behandeld.

BEHANDELINGSVOORSTEL

Voor elke uitgebreide behandeling stellen we met u een behandelvoorstel op. Daarmee is vooraf duidelijk wat we gaan doen, welke materialen we gebruiken en hoeveel tijd daar ongeveer voor nodig is. Ook geven we u inzicht in de kosten.
Tijdens de behandeling vertellen we u wat we doen en hoe lang de behandeling nog duurt. En als er reden is om van het behandelvoorstel af te wijken doen we dat uitsluitend met uw instemming.

KLACHTEN EN GARANTIE

Het werk in de tandartspraktijk gebeurt door mensen met mensen. En omdat geen twee mensen hetzelfde zijn, komt het voor dat er uiteenlopende ideeën en verwachtingen bestaan over een behandeling. Dus mocht u onverhoopt niet honderd procent tevreden zijn over de behandeling of het resultaat, laat ons dit dan weten, dan werken we met u naar een bevredigende oplossing.

Mocht er onverhoopt binnen een redelijke termijn iets stuk gaan, dan bieden wij garantie op onze producten. Op basis van deze garantieregeling bieden we u, afhankelijk van de termijn die verstreken is sinds de behandeling, vergoeding van (een deel van) de gemaakte kosten of restauratie.

Voor het vrijwel ondenkbare geval dat we er onderling niet uitkomen, beschikken we over een klachtenregeling. Voor de klachten maken we gebruik van klachtenregeling en -commissie van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). Voor meer informatie daarover verwijzen we u naar
www.ant-tandartsen.nl/patienten/klacht-over-uw-tandarts

DIRECT EEN AFSPRAAK MAKEN?

Bel Tandarts Arts op 023 – 551 52 25 of mail naar receptie@tandarts-arts.nl, wij helpen u graag!